PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK653

Virsraksts vai nosaukums

Laimonis Vāczemnieks "Atsaukšanās"

Autors vai darinātājs

Laimonis Vāczemnieks (1929. g. 5.apr.-1998.g.18. dec.) dzejnieks, rakstnieks, kinoscenārists

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija KAIK Grāmatas
Izgatavošanas vieta Rīga
Izgatavošanas datums/gads 1989
Priekšmeta apraksts

Iesieta, 301lpp.

Vairāk