PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK585

Virsraksts vai nosaukums

Fricis Brīvzemnieks "Autobiogrāfiskas skices"

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Brošēta, 124+2 lpp.

Satura apraksts

Sērija "Literārā mantojuma mazā bibliotēka" Autobiogrāfiskas skices. Elzas Knopes priekšvārds. Uz vāka - Kārļa Miesnieka zīmēts portrets (1921)

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk