PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK566

Virsraksts vai nosaukums

"Latviešu tautas teika. Izcelšanās teikas"

Autors vai darinātājs

Sastādītāja Alama Ancelāne

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija KAIK Grāmatas
Izgatavošanas vieta Rīga
Izgatavošanas datums/gads 1991
Priekšmeta apraksts

Brošēta, 494+1 lpp.

Vairāk