PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Pagaidu apliecība

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Kolekcijas numurs tfm 1767

Virsraksts vai nosaukums LTF 2. kongresa delegāta pagaidu apliecība
Priekšmeta nosaukums

Pagaidu apliecība

Priekšmeta apraksts Veidlapa iespiesta uz balta kartona ar pelēku fonu centrā latviešu valodā, labajā augšējā stūrī iespiesta Latvijas Tautas frontes emblēma un uzraksts LTF 2. kongress Rīga 7.-8.X 1989. Dokuments aizpildīts latviešu valodā mašīnrakstā ar melnu tinti. Ir zīmogs un LTF Domes atbildīgās sekretāres paraksts. Piezīmes rokrakstā ar zilu tinti. Otrā pusē uz pelēka fona iespiesta Latvijas Tautas frontes emblēma un uzraksts LTF 2. kongress Rīga 7.-8.X.1989.
Satura apraksts LTF 2. kongresa delegāta pagaidu apliecība Nr. 523 izsniegta Nikolajam Auziņam no LTF Kuldīgas rajona nodaļas. Rīgā, 1989. gada 7.-8. oktobrī
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Tautas Frontes muzeja kolekcija
Vairāk