PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs
Uzskaites apzīmējums KPNM-401

Virsraksts vai nosaukums "Sociālistiskās lauksaimniecības pirmrindnieku pieredze un sasniegumi"
Priekšmeta nosaukums Grāmata
Priekšmeta apraksts Brošēta, latviešu valodā, 218 lpp. titullapā ieraksts ar zīmuli.
Satura apraksts "Sociālistiskās lauksaimniecības pirmrindnieku pieredze un sasniegumi" lauksaimniecības zinātnes sasniegumi PSRS, titullapā ieraksts Asjas Botvas Nr.84.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija Grāmatas
Vairāk