PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs
Uzskaites apzīmējums KPNM-401 Kolekcijas numurs 1.2.1.

Virsraksts vai nosaukums "Sociālistiskās lauksaimniecības pirmrindnieku pieredze un sasniegumi"
Autors vai darinātājs Sastādījis profesors doktors J.Peive
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija Grāmatas
Izgatavošanas vieta Dzirnavu iela 57, Rīga
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.50-tie gadi
Priekšmeta apraksts Brošēta, latviešu valodā, 218 lpp. titullapā ieraksts ar zīmuli.
Vairāk