PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Atzinības raksts

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1266 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Atzinības raksts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.70-tie gadi
Priekšmeta apraksts Iespiesta krāsaina lapa,atverama.Priekšpusē vidū sarkana josla,tās vidū Latvijas PSR ģērbonis,labajā augšējā malā uzraksts VISU ZEMJU PROLETĀRIEŠI,SAVIENOJIETIES! Atvērumā iespiests teksts latviešu valodā,aizpildīts mašīnrakstā.Ir zīmogs un paraksti.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls