PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Pateicība

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1274 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums

Pateicība

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.90-tie gadi
Priekšmeta apraksts Iespiesta krāsaina lapa.Centrā Ainažu pilsētas ģērbonis , teksts latviešu valodā,ir zīmogs un paraksts.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls