PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Goda raksts

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1275 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Goda raksts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.90-tie gadi
Priekšmeta apraksts Iespiesta krāsaina lapa,augšmalā labajā pusē Latvijas IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ģērbonis , virs tā ielokā ozolzaru vītne.Centrā uzraksts GODA RAKSTS.Teksts latviešu valodā,ir zīmogs un paraksts.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls