PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Kases grāmata

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMp 446 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas grāmata
Autors vai darinātājs Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas datējums no 1927 AD līdz 1933 AD
Priekšmeta apraksts Ieraksti veikti rokrakstā tabulu veidā sagrafētā līniju grāmatā.Grāmatai cietie kartona vāki.
Materiāls Papīrs
Vairāk