PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Paziņojums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMp 424 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums

Paziņojums

Autors vai darinātājs Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju savienība

FM Nodokļu departamenta spirta monopola nodaļa

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas vieta Rīga
Izgatavošanas datums/gads 12.03.1937
Priekšmeta apraksts Iespiesta veidlapa, aizpildīta ar rakstāmmašīnu
Vairāk