PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotoatklātne

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM 20480

Autors vai darinātājs Jānis Rauska juniors
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Fotogrāfijas un fotoatklātnes
Izgatavošanas vieta Valka
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs. sākums
Priekšmeta apraksts "Valka 16" - uz attēla lejasmalā labajā pusē, balts (uz negatīva rakstīts).
Attēlā - priekšplānā Pedeles upes līkums, tālāk ēkas gar tag. Tālavas ielu un Lugažu ev. lut. draudzes baznīcas tornis.
1926.g. 25. jūlijs - pasta zīmogs.
Otrā pusē - kreisajā malā apsveikuma teksts ar zīmuli, rokraksts, latviešu val. Labajā malā adrese (uz Valku); 
augšējā labajā stūrī 6 santīmu pastmarka;
2 pasta zīmogi.
Materiāls fotopapīrs
Vairāk