PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotoatklātne

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM 20493

Priekšmeta nosaukums

Fotoatklātne

Priekšmeta apraksts "Walka. Dsirnawu esars./ " - iespiests uz attēla augšējā kreisajā malā latviešu un krievu val.;
Attēlā - skats uz Pedeles upes uzdambējumu pie dzirnavām no Putraskalna; tālumā kokos Lugažu ev. lut. draudzes baznīcas tornis.
Otrā pusē - apakšējā kreisajā stūrī ar violetas krāsas zīmuli rokrakstā: "19 26 / X 17" ( 1917.g. 26. oktorbis).
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Fotogrāfijas un fotoatklātnes
Autors vai darinātājs Jānis Rauska (sen.)
Ražotājs vai izdevējs Jānis Rauska (sen.)
Vairāk