PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Kandavas novada muzejs
Kubalu skola - muzejs

Muzeja pamatdati

Talsu novada muzejs

Adrese Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.talsumuzejs.lv
Informācija citā internetvietnē Talsu televīzija
Informācija citā internetvietnē Talsu novada muzeja lapa Draugiem
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Talsu novada mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Talsu novada muzeja lapa Facebook
Informācija citā internetvietnē Latvia Travel

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 11
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 21067

Kontaktpersonas

Direktore Mirdza Jonele
63222770 29109870(mobilais)
novadamuzejs@talsi.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Mirdza Jonele

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Daija Lēmane
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 63222770
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums