PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs

Muzeja pamatdati

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs

Adrese Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Informācija par muzeju Lielvārdes novada mājaslapā
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Vidzemes Tūrisma asociācija
Informācija citā internetvietnē Latvijas tūrisma objektu datu bāze Vietas.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 13
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3688

Kontaktpersonas

Galvenā krājuma glabātāja Zane Nemme
65053759 29205802(mobilais)
zane.nemme@inbox.lv
Galvenā muzeja speciāliste Irēna Arāja
65053759 26742568(mobilais)
i.araja@inbox.lv
Vadītāja Anita Streile
65053759 29322468(mobilais)
anita.streile@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Anita Streile

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Zane Nemme
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 65053759
E-pasts zane.nemme@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums