PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"

Adrese Norkalni-2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 10:00 - 16:00
Otrdiena - 14:00 - 22:00
Trešdiena - 10:00 - 16:00
Ceturtdiena - 14:00 - 22:00
Piektdiena - 10:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.piebalgasmuzeji.lv
Informācija citā internetvietnē Vecpiebalgas novada mājaslapa
Informācija citā internetvietnē K. Skalbes muzeja "Saulrieti" lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē A. Austriņa muzeja "Kaikaši" lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzeja "Jāņaskola" lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja "Kalna Kaibēni" lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Piebalgas muzeju apvienības krājums NMKK
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs
Informācija citā internetvietnē Piebalgas muzeju apvienības Twitter konts
Informācija citā internetvietnē Piebalgas muzeju apvienības Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 28
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 10916

Kontaktpersonas

Vadītāja LĪva Grudule
26573868(mobilais)
liva.grudule@vecpiebalga.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Līva Grudule

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Maruta Cīrule
Amats PMA "Orisāre" galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 26107113
E-pasts maruta.cirule@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums