PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Jēkabpils Vēstures muzejs

Adrese Rīgas iela 216 b, Jēkabpils
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 17
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 7169

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inese Berķe

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Iluta Bērziņa
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 5221042
E-pasts iluta-berzina@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums