PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Latvijas Lauksaimniecības muzejs

Adrese Celtnieku iela 12,Talsi,LV-3201
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 6
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 7942

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Aivars Lakstīgala

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Aivars Cimermanis
Amats galvenais krājuma glabātājs
Tālrunis 63291343
E-pasts muzejs.kaleji@apollo.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums