PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

R. Blaumaņa memoriālais muzejs 'Braki'

Adrese "Braki", Ērgļi,Ērgļu novads, LV - 4840
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 5
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2527

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Zinta Saulīte

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Anna Kuzina
Amats Muzeja vecākā speciāliste
Tālrunis 26406289
E-pasts braki.muzejs@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums