PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Ainažu jūrskolas muzejs

Adrese Valdemāra 47, Ainaži
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 51
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2826

Tālruņi

Tālrunis 64043349
Mobilais tālrunis 29424867

Faksa numuri

Faksa numuri 64043340

E-pasta adreses

E-pasta adreses ainazumuzejs@apollo.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iveta Erdmane

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Antra Dūcīte
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 4043349
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums