Muzeja pamatdati

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs

Adrese Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 16:00
Trešdiena - 10:00 - 16:00
Ceturtdiena - 10:00 - 16:00
Piektdiena - 10:00 - 16:00
Sestdiena - 10:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Salacgrīvas pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Uzziņu portāls viss.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 10
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1862

Kontaktpersonas

Vadītājs Anastasija Celma
64043280 29163881(mobilais)
bub.muzejs@salacgriva.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Anastasija Celma

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inese Virse
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 29163881
E-pasts inese.virse@salacgriva.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums