PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Ainažu ugunsdzēsības muzejs

Adrese Valdemāra iela 69,Ainaži,LV-4035
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 10
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1696

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Anastasija Celma

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inese Virse
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 29163881
E-pasts inese.virse@salacgriva.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums