PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Viesītes muzejs "Sēlija"

Adrese A.Brodeles7, Viesīte, Viesītes novads LV-5237
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
Muzeja kolekciju kopskaits 8
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 100
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 494

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ilma Svilāne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Valija Fišere
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums