PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi"

Muzeja pamatdati

Viesītes muzejs "Sēlija"

Adrese A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Viesītes muzejs "Sēlija"
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Viesītes novada pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvia Travel
Informācija citā internetvietnē Zemgales tūrisma asociācija
Informācija citā internetvietnē Viesītes muzeja "Sēlija" Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
Muzeja kolekciju kopskaits 8
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 100
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 563

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Ilma Svilāne
27071996(mobilais)
ilma.svilane@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ilma Svilāne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Valija Fišere
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums