PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Brāļu Jurjānu memoriālmuzejs "Meņģeļi"

Adrese "Meņģeļi", Ērgļu novads, Madonas rajons, LV-4840
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Jurjānu muzeja blogs
Informācija citā internetvietnē Ērgļu novada mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Facebook

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 816

Tālruņi

Mobilais tālrunis 29431659

E-pasta adreses

E-pasta adreses jurjanumuzejs@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ieva Vilnīte

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ieva Vilnīte
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 29431659
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums