PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi"

Adrese "Riekstiņi"Neretas pag.LV-5118
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 325

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ilze LĪduma

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ilze Līduma
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 65176467
E-pasts muzejs.riekstini@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums