PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Jaunlaicenes muižas muzejs

Muzeja pamatdati

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"

Adrese Anniņas, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 17:00
Sestdiena - 09:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa apesnovads.lv
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrība
Informācija citā internetvietnē Vietas.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 707

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Ineta Riepniece
29247772(mobilais)
muzejs@gaujiena.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Jānis Krišjānis

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Jānis Krišjānis
Amats
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums