PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latvijas Ceļu muzejs
Jūrmalas pilsētas muzejs

Muzeja pamatdati

Lapmežciema muzejs

Adrese Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 10:00 - 16:00
Otrdiena - 10:00 - 16:00
Trešdiena - 10:00 - 16:00
Ceturtdiena - 10:00 - 16:00
Piektdiena - 10:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Lapmežciema pagasta mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 17
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 17
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 1216
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1398

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Anita Alberta
27000380
lapmezciemamuzejs@gmail.com

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Mudīte Bērziņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Anita Vanaga
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 27000380
E-pasts lapmezciemamuzejs@gmail.com

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums