PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Lapmežciema pagasta muzejs

Adrese Liepu iela 4, Lapmežciems, Tukuma raj., LV-3118
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 17
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 17
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 1216
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1398

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Mudīte Bērziņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Anita Vanaga
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 27000380
E-pasts lapmezciemamuzejs@gmail.com

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums