PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Naukšēnu Cilvēkmuzejs

Adrese "Doktorāts" Naukšēnu pag.
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 22
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2189

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds līdz 2013.gada 1.oktobrim bija Elīza Šternberga

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Diāna Glušonoka
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 64268021
E-pasts cilvekmuzejs@naukseni.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums