Muzeja pamatdati

Kubalu skola - muzejs

Adrese Kubalu skola, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 18:00
Otrdiena - 09:00 - 18:00
Trešdiena - 09:00 - 18:00
Ceturtdiena - 09:00 - 18:00
Piektdiena - 09:00 - 18:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kubalu skola - muzejs
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrība
Informācija citā internetvietnē Ziemeļkurzeme tūristam
Informācija citā internetvietnē Dundagas novada pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas tūrisma portāls
Informācija citā internetvietnē Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Informācija citā internetvietnē Kubalu skolas - muzeja lapa Facebook
Informācija citā internetvietnē Kubalu skolas - muzeja lapa Draugiem.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 34
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 5223

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Dārta Vidiņa
63254335 26332238(mobilais)
kubalmuz@dundaga.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ivars Abajs

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ivars Abajs
Amats Muzeja vadītājs
Tālrunis 26332238
E-pasts kubalmuz@dundaga.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums