PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Kubalu skola - muzejs

Adrese Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pag, LV3270
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kubalu skola - muzejs

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 34
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 5223

Tālruņi

Tālrunis 63254335
Mobilais tālrunis 26332238

E-pasta adreses

E-pasta adreses kubalmuz@dundaga.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ivars Abajs

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ivars Abajs
Amats Muzeja vadītājs
Tālrunis 26332238
E-pasts kubalmuz@dundaga.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums