PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Pāles novadpētniecības muzejs

Adrese "Kalnakrogs" Pāles pag. Limbažu rajons
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 17
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 574

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Rasma Noriņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Rasma Noriņa
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 26189395
E-pasts 4rasma@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums