Muzeja pamatdati

Pāles novadpētniecības muzejs

Adrese Pāle, Pāles pag., Limbažu nov.
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 11:00 - 17:00
Otrdiena - 11:00 - 17:00
Ceturtdiena - 11:00 - 17:00
Piektdiena - 11:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Pāles pagasta mājas apa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 17
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 574

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Liene Noriņa-Šeikina
26489008(mobilais)
pales_nm@limbazi.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Rasma Noriņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Liene Noriņa-Šeikina
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 26489008
E-pasts pales_nm@limbazi.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums