Muzeja pamatdati

Salacgrīvas muzejs

Adrese Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 14:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Salacgrīvas novada tūrisma lapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Tūrisma ceļveža VIETAS mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas ceļojumu plānotāja CEĻO GUDRI mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Salacgrīvas muzeja lapa DRAUGIEM
Informācija citā internetvietnē Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Salacgrīvas muzeja TWITTkonts

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 64
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3414

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Ieva Zilvere
64071981
muzejs@salacgriva.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ieva Zilvere

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Iveta Kalniņa
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 28747007
E-pasts iveta.kalnina@salacgriva.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums