PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Salacgrīvas muzejs

Adrese Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 64
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3804

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ieva Zilvere

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Iveta Kalniņa
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 28747007
E-pasts iveta2910@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums