PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Tēlnieka V.Jākobsona memoriālā māja - muzejs

Adrese "Galdiņi", Bebru pagasts, Kokneses nov.
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 6
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1321

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Sarmīte Rode

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Sarmīte Rode
Amats
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums