PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Mālpils Novadpētniecības Muzejs

Adrese Nāktnes iela 1, Mālpils, LV 2152
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 2
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Baiba Lippe

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Jānis Feldmanis
Amats krājuma glabātājs
Tālrunis 29510876
E-pasts luntes@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums