PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Turaidas muzejrezervāts
Imanta Ziedoņa muzejs

Muzeja pamatdati

Mālpils novadpētniecības muzejs

Adrese Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 2
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Baiba Lippe

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Jānis Feldmanis
Amats krājuma glabātājs
Tālrunis 29510876
E-pasts luntes@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums