PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Vārkavas novadpētniecības muzejs

Adrese Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 165

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Elvīra Āboliņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Elvīra Āboliņa
Amats Muzeja vadītāja
Tālrunis 27059046
E-pasts elvira.abolina@varkava.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums