Muzeja pamatdati

Mazsalacas novada muzejs

Adrese Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 11:00 - 16:00
Ceturtdiena - 11:00 - 16:00
Piektdiena - 11:00 - 16:00
Sestdiena - 11:00 - 16:00
Svētdiena - 11:00 - 15:00
Otrdiena - 11:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Mazsalacas novada muzejs
Informācija citā internetvietnē Mazsalacas novada mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 2
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2103

Kontaktpersonas

Muzeja direktore Vija Rozenberga
26519165(mobilais)
mazsalaca_muzejs@inbox.lv

E-pasta adreses

E-pasta adreses vija.rozenberga@mazsalacasnovads.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Vija Rozenberga

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Renāte Obelene
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts mazsalaca_muzejs@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums