PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Jūrmalas pilsētas muzejs

Muzeja pamatdati

Jūrmalas brīvdabas muzejs

Adrese Tīklu iela 1A, Jūrmala, LV-2010
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 18:00
Trešdiena - 10:00 - 18:00
Ceturtdiena - 10:00 - 18:00
Piektdiena - 10:00 - 18:00
Sestdiena - 10:00 - 18:00
Svētdiena - 10:00 - 18:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Jūrmalas brīvdabas muzeja mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Jūrmalas pilsētas domes mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Jūrmalas brīvdabas muzeja Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 25
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 4587

Kontaktpersonas

Struktūrvienības vadītāja Daiga Sējāne
67754909 29434723(mobilais)
daigasejane@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Daiga Sējāne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Vizma Zelle
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 26599528
E-pasts vizma.zelle@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums