INFORMĀCIJA PAR DATNI

Cimds. JVMM 43984/2

Uzskaites apzīmējums JVMM 43984/2
Pievienot izlasei
Apraksts Kreisās rokas dūrainis. Adīja Karlīna Rone, 20. gs. 2. puse.
Autortiesības