PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apliecība

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums LgKM Plg 12234 Kolekcijas numurs Dok - 653

Virsraksts vai nosaukums Par kara paklausības izpildi

Priekšmeta nosaukums Apliecība
Priekšmeta apraksts Tipeida veidlapa, apstiprināts ar zīmogu un parakstiem

Satura apraksts izdod Stanislavam Pizičam dzīv. Sakstagalā, par dienesta atcelšanu uz vienu gadu
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija R.m. - Dokumenti
Vairāk