PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums JVMM 21020

Virsraksts vai nosaukums Jelgavas rajona kolhoza "Brīvais Vilnis" priekšsēdētāja Visvalda Puiškina izvadīšana uz kapiem
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti
Kolekcija Audiovizuālie un IT muzeja priekšmeti
Izgatavošanas datums/gads 01.10.1960
Autentiskums Oriģināls
Vairāk