PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums CVVM 172770:5 Kolekcijas numurs PF 555

Virsraksts vai nosaukums Arvīda Žilinska (1905.-1993.) un Elīnas Zālītes (1898.-1955.) iestudējums LPSR Valsts Muzikālās komēdijas teātrī.
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Satura apraksts Arvīda Žilinska (1905.-1993.) un Elīnas Zālītes (1898.-1955.) iestudējums LPSR Valsts Muzikālās komēdijas teātrī (vēlāk Rīgas Operetes teātris) - skats uz skatuvi, kur aktieru grupa starp reālistiskām dekorācijām.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Kolekcija Fotokolekcija
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.50-tie gadi
Vairāk