PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Goda raksts

Latvijas Sporta muzejs
Uzskaites apzīmējums LSM 18.042

Virsraksts vai nosaukums Jurim Bernsonam par teicamu vieglatlētikas tiesneša darbu.
Priekšmeta nosaukums

Goda raksts

Satura apraksts Latvijas PSR Ministru Padomes Fiziskās kultūras un sporta komitejas goda raksts Jurim Bernsonam par teicamu vieglatlētikas tiesneša darbu 1954. gadā. Zīmogs „… MINISTRU PADOMES FK un SK / Комитет по физкультуре и спорту при Сов. Мин. Латв. ССР”, parakstījis priekšsēdētājs Ilmārs Būmanis. Rīgā, 1954. gada 21. decembrī.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu profesionālo (radošo) un sabiedrisko darbību apliecinoši dokumenti
Kolekcija Rakstiskie priekšmeti
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.50-tie gadi
Vairāk