PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apdrošināšanas polise

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums KVMM 12532

Virsraksts vai nosaukums Apdrošināšanas un Transporta Akciju Sabiedrība "DAUGAVA"
Uguns apdrošināšana. POLISE Nr.140549Priekšmeta nosaukums Apdrošināšanas polise
Priekšmeta apraksts Divas lapas ar informāciju 1., 3 un 4.lappusēs. 1.lpp. iespiedteksts aizpildīts mašīnrakstā; 3. un 4.lpp. iespiedteksts.
Satura apraksts 1934.gada 16.jūnijā apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrības "DAUGAVA" aģentūras Krāslavā uguns apdrošināšanas polise Nr.140549 par summu 2000 latiem Lucianam Gžibovskim uz 12 mēnešiem, sākot no 1934.gada 17.jūnija līdz 1935.gada 17.jūnijam dzīvojamai ēkai: koka, ciets jumts, Krāslavā, Avotu ielā Nr.7.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Veselības aizsardzība, sanitārija un higiēna
Žanrs Citi žanri
Vairāk