Projekts "Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs" ir Nacionālajā programmā "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" iekļautais projekts.

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībai publisku pieeju nacionālajam muzeju krājumam, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.

No arhīva

Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" © 2007