KOLEKCIJAS

A Antropoloģiskā kolekcija
En Ano Anoplura Dūrējutis
En Bla Blattodea Prusaki
En Col Coleoptera Vaboles
En Coll Collembola Kolembolas
En Der Dermaptera Spīļastes
En Dip Diptera Divspārņi
En Dipl Diplura Diplūras
En Eph Ephemeroptera Viendienītes
En Hem Hemiptera Blaktis
En Hom Homoptera Augutis
En Hym Hymenoptera Plēvspārņi
En Lep Lepidoptera Tauriņi
En Mal Mallophaga Grauzējutis
En Mec Mecoptera Skarpijmušas
En Meg Megaloptera Dūņenes
En Neu Neuroptera Tīklspārņi
En Odo Odonata Spāres
En Ort Orthoptera Taisnspārņi
En Ple Plecoptera Strautenes
En Pro Protura Protūras
En Pso Psocoptera Ķērpjutis
En Rap Raphidioptera Kamielīši
En Sip Siphonaptera Blusas
En Str Strepsiptera Strepsipteri
En Thy Thysanoptera Tripši
En Thys Thysanura Zvīņenes
En Tri Trichoptera Makstenes
ERAF KMSD
F Sēņu herbārijs
G 1 Derīgie izrakteņi un memoriālas piemiņlietas
G 10 Fosīlijas (mamuta u.c.)
G 100 Devona ihtiofauna
G 101 Silūra brahiopodi (51. urb. Pāvilosta)
G 102 Dzintars (Kaļiņingradas apg.)
G 103 Dzintars (Roja)
G 104 Dekoratīvie akmeņi
G 105 Silūra brahiopodi (55. urb. Talsi)
G 106 Dzintars (Kaļiņingradas apg.)
G 107 Biodetrītiski kaļķakmeņi
G 108 Dāvinājumu kolekcija
G 109 Minerāli
G 11 Devona ihtiofauna
G 110 Silūra brahiopodi (D-III. urb. Ventspils)
G 111 Ihtiofauna (Ļeņingradas apg.)
G 112 Ihtiofauna (Ventspils urbumu serdes)
G 113 Ihtiofauna (Centrālais devona lauks)
G 114 Graptolīti (Latvija, Engures urbums)
G 115 Graptolīti
G 116 Graptolīti
G 117 Graptolīti (Latvija, 77. Priekules urbums)
G 118 Graptolīti (Latvija, 20. Priekules urbums)
G 119 Graptolīti (Latvija, 23. Priekules urbums)
G 12 E.Valtera kolekcija
G 120 Graptolīti (Latvija, 60. Ēdoles urbums)
G 121 Graptolīti (Latvija, 67. Ēdoles urbums)
G 122 Graptolīti (Latvija, 53. Bernātu urbums)
G 123 Graptolīti (Latvija, Taurkalnes urbums)
G 124 Ihtiofauna (Gaujas nacionālais parks)
G 125 Ihtiofauna (Dārzciems)
G 126 Ihtiofauna
G 127 Ihtiofauna
G 128 Silūra brahiopodi
G 128a Brahiopodi (Kolkas urbums)
G 129 Devona ihtiofauna (Salaca)
G 13 Okera krāsu zemes
G 130 Latvijas ieži
G 131 Graptolīti (Latvija, N-42. Priekules urbums)
G 132 Graptolīti (Latvija, Rūjienas urbums)
G 133 Graptolīti (Latvija, 1. Staiceles urbums)
G 134 Graptolīti (Latvija, 4. Staiceles urbums)
G 135 Graptolīti (Latvija, 51. Pāvilostas urbums)
G 136 Graptolīti (Latvija, 55. Talsu urbums)
G 137 Graptolīti (Latvija, 55. Talsu urbums)
G 138 Graptolīti (Latvija, 4. Burtnieku urbums)
G 139 Graptolīti (Latvija, D-3. Ventspils urbums)
G 14 Devona un juras fauna
G 140 Graptolīti (Latvija, 30. Piltenes urbums)
G 141 Ostrakodi
G 142 Ostrakodi
G 143 Ostrakodi
G 144 Ostrakodi
G 145 Ostrakodi
G 146 Ostrakodi
G 147 Ostrakodi
G 148 Ostrakodi
G 149 Ostrakodi
G 15 Devona ihtiofaunas fosīlijas
G 150 Ostrakodi
G 151 Ostrakodi
G 152 Ostrakodi
G 153 Ostrakodi
G 154 Ostrakodi
G 155 Ostrakodi
G 156 Ostrakodi
G 157 Ostrakodi
G 158 Ostrakodi
G 159 Ostrakodi
G 15b V. Grosa fosīlo zivju kolekcija
G 16 Devona faunas fosīlijas
G 160 Ostrakodi
G 161 Ostrakodi
G 162 Ostrakodi
G 163 Ostrakodi
G 164 Ostrakodi
G 165 Ostrakodi
G 166 Ostrakodi
G 167 Ostrakodi
G 168 Ostrakodi
G 169 Ostrakodi
G 17 Pleistocēna ieži
G 170 Ostrakodi
G 171 Ostrakodi
G 172 Ostrakodi
G 173 Ostrakodi
G 174 Ostrakodi
G 175 Ostrakodi
G 176 Ostrakodi
G 177 Ostrakodi
G 178 Ostrakodi
G 179 Ostrakodi (Latvija, 16. Kolkas urbums)
G 18 V.Melzoba u.c. kolekcija
G 180 Ostrakodi (Latvija, Ezeres urbums)
G 181 Ostrakodi (Latvija, 55. Talsu urbums)
G 182 Ostrakodi (Latvija, Alūksnes urbums)
G 183 Ostrakodi (Latvija, Taurupes urbums)
G 184 Ostrakodi (Latvija, Plieņkalnu urbums)
G 185 Ostrakodi (Latvija, Atašienes urbums)
G 186 Ostrakodi (Latvija, Maltas urbums)
G 187 Ostrakodi (Latvija, Krāslavas urbums)
G 188 Ostrakodi (Latvija, Holdres urbums)
G 189 Ostrakodi (Latvija, Slampes urbums)
G 19 Daugavas svītas ieži un faunas fosīlijas
G 190 Ostrakodu taksonomiskā kolekcija
G 191 Ihtiofauna
G 193 Graptolīti (Latvija, Kroņauces urbums)
G 194 Graptolīti (Latvija, 1. Piltenes urbums)
G 195 Graptolīti (Latvija, 54. Kolkas urbums)
G 196 Graptolīti (Latvija, 3. Remtes urbums)
G 197 Graptolīti (Latvija, 17. Baltinavas urbums)
G 198 Graptolīti (Latvija, Taurupes urbums)
G 199 Graptolīti (Latvija, 80. Baldones urbums)
G 2 Memoriālas kolekcijas un ģeoloģijas vēstures materiāli
G 20 Amatas svītas ihtiofauna
G 200 Graptolīti
G 201 Graptolīti
G 202 Graptolīti (Latvija, 106. Nagļu urbums)
G 203 Graptolīti (Latvija, Ragaciema urbums)
G 204 Graptolīti (Latvija, 56. Skrundas urbums)
G 205 Graptolīti (Latvija, 9. Atašienes urbums)
G 206 Graptolīti (Latvija, 45. Vērgales urbums)
G 207 Graptolīti (Latvija, 46. Vērgales urbums)
G 208 Graptolīti (Latvija, 58. Nītaures urbums)
G 209 Graptolīti (Latvija, 8. Stūri urbums)
G 21 Gaujas svītas ihtiofauna
G 210 Graptolīti
G 211 Graptolīti (Latvija, 94. Ovīšu urbums)
G 212 Graptolīti (Latvija, Rīga -D2 urbums)
G 213 Graptolīti
G 214 Graptolīti (Latvija, C-7 urbums)
G 215 Graptolīti (Latvija, Madonas urbums)
G 216 Graptolīti (Latvija, 99. Alūksnes urbums)
G 217 Graptolīti (Latvija, 59. Degoles urbums)
G 218 Graptolīti (Latvija, 52. Kandavas urbums)
G 219 Graptolīti (Latvija, Bīriņu urbums)
G 22 Mālu paraugi un ihtiofauna
G 220 Graptolīti (Latvija, Cīrulīšu urbums)
G 221 Bezžokļeņi
G 222 Latvijas nogulumieži ar faunu
G 223 Brahiopodi (54. urb. Kolka)
G 224 PSRS ieži un derīgie izrakteņi
G 225 Graptolīti (Latvija, 6. Adzes urbums)
G 226 Graptolīti
G 227 Graptolīti
G 228 Konodonti
G 229 Konodonti
G 23 Juras un kvartāra ieži un faunas fosīlijas
G 230 Ostrakodi (Latvija, Olaines urbums)
G 231 Ostrakodi (Latvija, Ovīšu urbums)
G 232 Ostrakodi (Latvija, Šķirotavas urbums)
G 233 Ostrakodi (Latvija, Bernātu urbums)
G 234 Ostrakodi (Latvija, Ventspils urbums)
G 235 Ostrakodi (Latvija, Puikules urbums)
G 236 Dzintars
G 237 Ieži un minerāli
G 238 Dzintars
G 239 Lietuvas kainozoja nogulumieži
G 24 Devona un kvartāra ieži un fauna
G 240 Dzintars
G 241 Zemes bagātību pētīšanas institūta kolekcija
G 242 Šūnakmeņi
G 243 Ieži un minerāli (Urāli)
G 244 Polijas sāļi un ģipši
G 245 Minerāli
G 246 Lodīšu smilšakmeņi
G 247 PSRS nogulumiežu kolekcija
G 248 Z- Igaunijas kukersīti un pārakmeņojumi
G 249 Brahiopodi
G 250 Minerāli
G 251 Silūra brahiopodi (Ezeres urbums)
G 252 Ostrakodi
G 253 Ostrakodi
G 254 Ostrakodi
G 255 Ostrakodi
G 256 Ostrakodi
G 257 T.Kamša memoriālā kolekcija
G 258 Brahiopodi (Piltenes urbums)
G 259 Brahiopodi u.c. fauna
G 26 Pamatiežu fosīlā fauna, famenas brahiopodi
G 260 Bruņuzivju Asterolepis ornata mazuļu fosīliju kolekcija
G 261 Akritarhi (Maltas urbums)
G 262 Akritarhi (Šķaunes urbums)
G 263 Akritarhi (18. urb. Stirnas)
G 264 Zivis (Kaibala)
G 265 Akritarhi (Dreiliņi)
G 266 Akritarhi (Ventspils)
G 267 Silūra brahiopodi (31. urb. Piltene)
G 268 Silūra brahiopodi (30. urb. Piltene)
G 27 Pamatiežu (kembrija) fosīlā fauna un ieži
G 270 Devona akantodes
G 271 Silūra brahiopodi
G 272 Dzintars
G 273 Dzintars
G 274 Zviedrijas ieži un minerāli
G 275 Pasaules fosīlijas
G 276 Krievijas un Špicbergenas fosīlijas
G 277 Tīringes ieži un fosīlijas
G 278 Ihtiofauna
G 279 Silūra brahiopodi
G 28 Gaujas svītas fosīlā ihtiofauna
G 280 Ihtiofauna
G 281 Devona konodonti
G 282 Bārkšspuru zivis un to fragmenti
G 283 Ieži, minerāli un fosīlijas (dāvinājumi)
G 284 Urālu dekoratīvie akmeņi (slīpēti minerāli, smaragdi)
G 285 Slīpēti ahāti
G 286 Silūra brahiopodi (32. urb. Piltene)
G 287 Silūra brahiopodi (urbums Remte - 3)
G 288 Tanzānijas ahāti u.c. minerāli
G 289 Ordovika brahiopodi
G 29 Devona fosīlā ihtiofauna
G 290 Silūra, ordovika brahiopodi
G 291 Fosīlās zivis (Lodes mālu karjers)
G 292 Juras periodi ieži un fosīlijas
G 293 Silūra, ordovika brahiopodi
G 294 Silūra, ordovika brahiopodi
G 295 Silūra un ordovika brahiopodi (Kandavas urbums - 52)
G 296 Silūra brahiopodi
G 297 Kembrija, ordovika ieži un fosīlijas
G 298 Ieži (Pļaviņu urbums)
G 299 Ahāti
G 3 Magmatisko un metamorfo iežu laukakmeņi
G 30 Silūra brahiopodi (Piltene, Holdre)
G 300 Silūra, ordovika brahiopodi
G 301 Minerāli
G 302 Biržu karjera dolomītu komplekss
G 303 Šventokšijas kalnu fosīliju kolekcija
G 304 Šventokšijas kalnu ieži un minerāli
G 305 Dzintara rotas
G 306 PSRS minerāli
G 307 Fosīlās zivis
G 308 Dzintars
G 309 Latvijas piekrastes ieži
G 31 Ordovika trilobīti
G 310 Augu makroatliekas
G 311 Latvijas kvartāra fosīlijas
G 312 Kaļķakmeņi ar dendrītiem
G 313 Baltijas fanerozoja eonotēmas nogulumieži
G 314 Latvijas smiltsieži
G 315 Famenas stāva nogulumi Latvijā
G 316 Apakšdevona un vidusdevona ieži
G 317 Augšdevona ieži
G 318 Latvijas kvartāra nogulumi
G 319 Luminiscējošie minerāli
G 320 Igaunijas nogulumieži
G 321 Baltkrievijas nogulumieži
G 322 Karēlijas un Kolas pussalas ieži un minerāli
G 323 Latvijas smiltsieži un ieži
G 324 Latvijas ģipši
G 325 Kalcīta kristāli nogulumiežos
G 326 Apakškarbona nogulumieži Latvijā
G 327 Minerāli un ieži
G 328 Latvijas ordovika un silūra fosilijas
G 329 Kurzemes kvartāra ieži
G 32a Silūra graptolīti
G 33 Devona, karbona un perma iežu paraugi
G 330 Kanāriju salu vulkāniskie ieži
G 331 Timānu skrausta ahāti
G 332 Minerāli un ieži
G 333 Prikšas upes krasta ieži
G 334 Sistemātiskā pasaules minerālu kolekcija no KRANTZ
G 335 Hibīnu minerāli
G 336 Austrālijas minerāli un ieži
G 337 Pasaules dzintars
G 338 Ieži un minerāli
G 339 Ieži (bijušā Skolu muzeja kolekcija)
G 34 No izrakteņiem izgatavotu izstrādājumu paraugi (no Gaujas svītas un kvartāra)
G 340 Latvijas pamatieži
G 341 Latvijas ieži
G 342 Ostrakodi
G 343 Ostrakodi
G 344 Silūra ostrakodi no Viesītes urbuma serdēm
G 345 Silūra ostrakodi no Alūksnes urbuma serdēm
G 346 Silūra ostrakodi no Priekules urbuma serdēm
G 347 Silūra ostrakodi no Puikules urbuma serdēm
G 348 Silūra ostrakodi no Holdres urbuma serdēm
G 349 Silūra ostrakodi no Staiceles-1 urbuma serdēm
G 35 Ordovika, silūra un devona iežu paraugi
G 350 Ordovika ostrakodi no Bīriņu urbuma serdēm
G 351 Ordovika ostrakodi no Cīrulīšu urbuma serdēm
G 352 Ordovika ostrakodi no Durbes urbuma serdēm
G 353 Ordovika ostrakodi no Kandavas urbuma serdēm
G 354 Ostrakodi (Latvija, Ludza)
G 355 Minerāli (Jauno ģeologu pulciņš)
G 356 Ostrakodi (Latvija, Dobele D-1)
G 357 Ostrakodi (Latvija, Dobele D-2)
G 358 Ostrakodi (Latvija, Dobele D-3)
G 359 Ostrakodi (Latvija, Dobele D-4)
G 36 Devona – augšējā Živetas un apakšējā Franas, kā arī apakšējā ordovika iežu un ihtiofaunas, brahiopodu fosīliju paraugi
G 360 Ostrakodi (Latvija, Dobele 92)
G 361 Silikātu klases minerāli
G 362 Lietuvas nogulumieži
G 363 Ostrakodi (Latvija, Inčukalna urbums)
G 364 Ostrakodi (Latvija, Bērziņu un Baltinavas urbums)
G 365 Ostrakodi (Latvija, Baltinavas urbums)
G 366 Ostrakodi (Latvija, Vērgales-45 urbums)
G 367 Ostrakodi (Latvija, Vērgales-46 urbums)
G 368 Ostrakodi (Latvija, Strenču, Druvas un Ozolu urbums)
G 369 Ieži (S. Kondratjevas dāvinājums)
G 37 Arhaja, ordovika, silūra un devona iežu, graptolītu un brahiopodu fosīliju paraugi
G 370 Ostrakodi (Latvija, Saldus-5 urbums)
G 371 Ostrakodi (Latvija, Ēdoles-60 urbums)
G 372 Ostrakodi (Latvija, Ēdoles-67 urbums)
G 373 Ostrakodi (Latvija, Taurupes urbums)
G 374 Ostrakodi (Latvija, Baldones urbums)
G 375 Luminiscējošie minerāli
G 376 Ostrakodi (Latvija, Šķibes urbums)
G 377 Ostrakodi (Latvija, Višķu urbums)
G 378 Ostrakodi (Latvija, Šķaunes urbums)
G 379 Ostrakodi (Latvija, Mežciema urbums)
G 38 Gaujas svītas fosforīta konkrēcijas
G 380 Ostrakodi (Latvija, 4. Staiceles urbums)
G 381 Ostrakodi (Lietuva, Stonišķu (Sovetskas) urbums)
G 382 Ostrakodi (Lietuva, Virbāles urbums)
G 383 Ostrakodi (Latvija, dažādi urbumi)
G 384 Brahiopodi (Latvija, dažādi urbumi)
G 385 Ostrakodu vadformas (Latvija, dažādi urbumi)
G 386 Ostrakodi (Latvija, dažādi urbumi)
G 387 Ostrakodi (Igaunija, no dažādiem atsegumiem un urbumiem)
G 388 Meteorīti
G 389 Hitinozoji (Latvija, Šķaunes urbums)
G 39 Devona un karbona iežu paraugi
G 390 Hitinozoji (Latvija, Ragaciema urbums)
G 391 Hitinozoji (Latvija, Krāslavas urbums)
G 392 Hitinozoji (Latvija, Puikules urbums)
G 393 Oksīdu un hidroksīdu klases minerāli
G 394 Sulfātu klases minerāli
G 395 Hromātu, volframātu un molibdātu klases minerāli
G 396 Fosfātu, vanadātu un arsenātu klases minerāli
G 397 Sulfīdu klases minerāli
G 398 Karbonātu un borātu klases minerāli
G 399 Halīdu klases minerāli
G 4 Rembates dolomītsmilšakmeņi
G 40 Augšdevona iežu un faunas fosīliju paraugi
G 400 Magmatiskie ieži
G 401 Nogulumieži
G 402 Metamorfie ieži
G 403 Tīrradņu elementu klases minerāli
G 404 Iedzintarojumi
G 405 Brahiopodi (urbums Krāslava - 104)
G 406 Brahiopodi (urbums Kuiļi - 9)
G 407 Ieži un fosīlijas (Daugava, V. Sorokins)
G 41 Proterozoja, kembrija, ordovika, silūra, apakšējā un vidējā devona iežu paraugi
G 42 Vidusdevona un augšdevona iežu un faunas fosīliju paraugi
G 43 Ihtiofauna
G 43a Ihtiofauna
G 47 Iežu paraugi un ihtiofauna
G 48 Fauna
G 49 Litoloģija, fauna, flora
G 5 Māli un mālu izstrādājumi
G 50 Latvijas devona ihtiofauna un brahiopodi
G 51 Ieži ar ihtiofaunu
G 52 Devona stratigrāfijas paraugi
G 55 Fauna
G 56 Kristāliskā pamatklintāja iežu paraugi
G 57 Ketleru svītas fosīlās zivis un tetrapodi (Venta, Ketleri)
G 58 Ihtiofauna
G 59 Drupiežu paraugi un konkrēcijas
G 6 Kaļķakmeņi, saldūdens kaļķieži un to izstrādājumi
G 60 Ihtiofauna (Lodes mālu karjers)
G 61 Trilobīti (49. urb. Vērgale)
G 62 Trilobīti (1.urb. Liepāja)
G 63 Dubniku svītas fosīlās zivis (Krievija, Sjass)
G 64 D3 raksturīgākie ieži un fauna
G 65 D3 raksturīgākie ieži un fauna (brahiopodi)
G 66 Bruņu zivis Asterolepis syasiensis
G 67 Bruņuzivis
G 68 PSRS minerāli
G 69 Karēlijas minerāli
G 7 Dolomīti un to izstrādājumi
G 70 Devona, perma, triasa stratigrāfijas paraugi
G 71 Daugavas svītas Altovas slāņu fosīlās zivis (Gauja, Vidaga)
G 72 Silūra trilobīti
G 73 Silūra brahiopodi no Holdres urbuma
G 74 Pleistocēna interglaciālie un apledojuma paraugi
G 75 Kolas pussalas iežu kolekcija
G 76 Silūra nogulumu gludie brahiopodi
G 77 Iežu paraugi
G 78 Aizkaukāza minerālu un iežu kolekcija
G 79 Ieži
G 8 Ģipšakmeņi un to izstrādājumi
G 80 Minerāli
G 81 Ketleru svītas fosīlās zivis un tetrapodi
G 82 Zivis (Ziemeļtimāni)
G 83 Zivis (Dienvidtimāni)
G 84 Zivis (Lielvārde)
G 85 Zivis (Latvijas urbumi)
G 86 Zivis (Roja)
G 87 Zivis (Velna ala, Amula)
G 88 Zivis (Gauja)
G 89 Zivis (Amula)
G 9 Kūdra, dūņas, brūnogle un to izstrādājumi
G 90 Zivis (Ziemeļurāli)
G 91 Zivis (Ziemeļtimāni)
G 92 Zivis (Timāni)
G 93 Zivis
G 94 Zivis (Krievija, Ļeņingradas apg., Luga)
G 95 Zivis
G 96 Zivis
G 97 PSRS minerālu un iežu kolekcija
G 98 Devona bruņuzivis
G 99 Devona bruņuzivis Bothriolepis maxima
G I-1-a Izvirdumu un metamorfizētie ieži
G I-1-b Meteorīti
G I-1-c Laukakmeņu kolekcijas
G I-1-d Oļi, konglomerāti un konkrēcijas
G I-1-f Laukakmeņi
G I-1-g Slīpētie kristāliskie ieži
G I-2-a Dzelzs rūdas, dzelzi saturošie minerāli
G I-2-b Mangānu un alumīniju saturošie minerāli
G I-2-c Varu saturošie minerāli
G I-2-d Svinu saturošie minerāli
G I-2-e Cinku, niķeli un alvu saturošie minerāli
G I-2-f Hroma, volframa, molibdēna un kobalta minerāli
G I-2-g Arsēnu un antimonu saturošie minerāli
G I-2-h Cēlmetāli un retie minerāli
G I-2-i Magneziju un bismutu saturošie minerāli
G I-2-j Fosforu, stronciju un sēru saturošie minerāli
G I-2-k Ģipšakmens kristāli un bāriju saturošie minerāli
G I-2-l Kalcīta kristāli
G I-2-m Sāļi
G I-2-n Silikāti
G I-2-o Kaustobiolīti
G I-2-p Grafīti
G I-3 Dažādas kolekcijas
G I-3/26 Minerāli
G I-3/27 Minerāli un ieži
G I-3/28 Minerāli
G I-3/29 Minerāli
G I-3/30 Minerāli
G I-3/57 Ilmeņa rezervāta ieži un minerāli
G I-3/74 CNIGR dāvinājumu kolekcija
G I-3/75 CNIGR dāvinājumu kolekcija
G I-3-4 Minerāli
G I-3-43 Sistemātiskā minerālu kolekcija
G I-3-44 Hibīnu iežu kolekcija
G I-3-46 Ahāti
G I-3-54 Kazahstānas ieži
G I-3-55 Karēlijas ieži un minerāli
G I-3-72 Tadžikijas minerāli un ieži
G I-3-73 Kazahijas ieži un minerāli
G I-3-79 Minerāli
G I-3-91 Urālu ieži
G I-4-a Latvijas PSR devona ieži un fosīlijas
G I-4-b Latvijas PSR perma perioda ieži un fosīlijas
G I-4-c Latvijas PSR triasa perioda ieži un fosīlijas
G I-4-d Latvijas PSR juras perioda ieži un fosīlijas
G I-4-e Latvijas PSR kvartāra perioda ieži un fosīlijas
G I-5-a Prekembrija ieži
G I-5-b Kembrija perioda ieži un fosīlijas
G I-5-c Ordovika un silūra perioda ieži un fosīlijas
G I-5-d Devona perioda ieži un fosīlijas
G I-5-e Karbona perioda ieži un fosīlijas
G I-5-f Perma perioda ieži un fosīlijas
G I-5-g Triasa perioda ieži un fosīlijas
G I-5-h Juras perioda ieži un fosīlijas
G I-5-i Krīta perioda ieži un fosīlijas
G I-5-j Terciāra perioda ieži un fosīlijas
G I-5-k Kvartāra ieži un fosīlijas
G I-6-a Nogulumieži
G I-6-b Kaustobiolīti
G I-6-c Pārakmeņojušies koki
G I-6-d Flora un fauna
G I-7 Kvartāra dzīvnieku fosīlie kauli
H Herbārijs
Koksnes kolekcija
Ķērpji
Nav kolekcijā
Pl 1 Sāmsalas fosīlijas
Pl 10 Zivis
Pl 11 Abinieki, rāpuļi, putni
Pl 12 Zīdītāji
Pl 13 Problemātika
Pl 14 Ihnofosīlijas
Pl 15 Augi
Pl 16 Mikrofosīlijas
Pl 17 Kvartāra augu sēklas (Žīdiņu griezums)
Pl 18 Kvartāra augu sēklas (Vorzavas griezums)
Pl 19 Kvartāra augu makroatliekas (Pulvernieki)
Pl 2 Sūkļi, stromatoporas
Pl 20 Kvartāra augu makroatliekas (Jaunšķieri)
Pl 21 Kvartāra augu makroatliekas (Krāslavas dambis)
Pl 22 Kvartāra augu makroatliekas (Adamova)
Pl 23 Kvartāra augu makroatliekas (Dēseles Lejnieki)
Pl 24 Kvartāra augu makroatliekas (Rucava)
Pl 25 Kvartāra augu makroatliekas (Laukzeme)
Pl 26 Kvartāra augu makroatliekas (Ulmale)
Pl 27 Kvartāra augu makroatliekas (Akmeņrags)
Pl 28 Kvartāra augu makroatliekas (Zūras)
Pl 29 Kvartāra augu makroatliekas (Felicianova)
Pl 3 Koraļļi
Pl 30 Kvartāra augu makroatliekas (Rogaļi)
Pl 31 Kvartāra augu makroatliekas (Satiķi)
Pl 32 Kvartāra augu makroatliekas (Skrudaliena)
Pl 33 Kvartāra augu makroatliekas (Kaitra)
Pl 34 Kvartāra augu makroatliekas (Subate)
Pl 35 Kvartāra augu makroatliekas (Sece)
Pl 36 Kvartāra augu makroatliekas (Grīņi)
Pl 37 Kvartāra augu makroatliekas (Zvidziena)
Pl 38 Kvartāra augu makroatliekas (Tiltalejas)
Pl 39 Kvartāra augu makroatliekas (Lejasciema urbumi)
Pl 4 Posmkāji
Pl 40 Kvartāra augu makroatliekas (Serģi)
Pl 41 Kvartāra augu makroatliekas (Gaiduļu ezers)
Pl 42 Kvartāra augu makroatliekas (Inciems)
Pl 43 Kvartāra augu makroatliekas (Līdumnieki)
Pl 44 Kvartāra augu makroatliekas (Raunis)
Pl 45 Kvartāra augu makroatliekas (Abavas Rumba)
Pl 46 Kvartāra augu makroatliekas (sarkanais māls)
Pl 47 Kvartāra augu makroatliekas (Krikmaņi)
Pl 48 Kvartāra augu makroatliekas (Vārtajas ieleja)
Pl 49 Devona ieži un fosīlijas (Izborska)
Pl 5 Gliemji
Pl 50 Devona ieži un fosīlijas (Šeloņa)
Pl 51 Devona ieži un fosīlijas (Veļikaja)
Pl 52 Kvartāra kukaiņu fosilijas
Pl 53 Kvartāra augu makroatliekas (Sudrabi)
Pl 54 Kvartāra augu makroatliekas (Gulbene)
Pl 55 Kvartāra augu makroatliekas (Burzava)
Pl 56 Kvartāra augu makroatliekas (Ģipka)
Pl 57 Devona mugurkaulnieku fosilijas (Andomas kalns, Krievija)
Pl 58 Devona mugurkaulnieku fosīlijas (Severnaja Zemļa)
Pl 59 Ieži un fosilijas (Sjas)
Pl 6 Sūneņi
Pl 61 Riežupe (V.Sorokins)
Pl 62 Aknīste (V.Sorokins)
Pl 63 Alūksne (V.Sorokins)
Pl 7 Brahiopodi
Pl 8 Graptolīti
Pl 9 Adatādaiņi
PS Pasaules augu sēklas
Z 10 Rāpuļi Reptilia
Z 11 Putni Aves
Z 11a Putnu ligzdas
Z 11b Putnu olas
Z 12 Zīdītāji Mammalia
Z 13 Skeleti, ragi
Z 2 Sūkļi Spongia
Z 3 Zarndobumaiņi Coelenterata
Z 4 Tārpi Vermes
Z 4a Sūndzīvnieki Bryozoa
Z 5 Gliemji Mollusca
Z 6 Posmkāji Arthropoda
Z 7 Adatādaiņi Echinodermata
Z 7a Tunikāti Tunicata
Z 8 Zivis Pisces
Z 9 Abinieki Amphibia
Z P4 Zooloģiskais palīgkrājums