Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Reinholda Šmēlinga projektēto ēku fotoalbums

Izstādes atklāšanas datums 11.08.2020
Izstādes slēgšanas datums
Darba laiks
Izstādes apraksts Reinholds Šmēlings (1840-1917) bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1879. līdz 1915. gadam, kad notika strauja pilsētas attīstība un aktīva būvniecība. Šmēlings izstrādāja jaunu pilsētas attīstības plānu, kas noteica skaidrus pilsētas funkcionālā zonējuma un telpiskās struktūras attīstības pamatprincipus, kas redzami šodien, un pats bija autors daudzām gadsimtu mijā celtajām pilsētai būtiskām sabiedriskām ēkām un privātiem īres namiem. Pēc viņa projektiem celtās skolas, slimnīcas, tirgi, ugunsdzēsēju depo un policijas ēkas ir ne tikai sociāli būtiskas, bet arī ar pārliecinošu arhitektoniski māksliniecisku vērtību, kas atbilst 19. un 20. gadsimta mijā Eiropā aktuālajiem stilistiskajiem virzieniem.
Līdz mūsdienām ir saglabājies gandrīz 100 arhitekta projektētu dažādu funkciju ēku, no kurām liela daļa ir saglabājusi oriģinālajam tuvu izskatu un sākotnējo funkciju. Liela daļa Šmēlinga projektēto ēku iekļautas Valts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts vai vietējas nozīmes pieminekļi.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotokrājumā glabātais fotogrāfiju albums ir Rīgas pilsētas arhitektu biroja darbinieku dāvana savam kolēģim arhitektam Reinholdam Šmēlingam viņa 25 darba gadu atcerei Rīgas pilsētas arhitekta amatā, kas tika atzīmēta 1904. gadā. Albumā ievietotas 88 nezināma autora fotogrāfijas ar Šmēlinga projektēto un rekonstruēto ēku fotofiksācijām. Muzeja krājumā tas nonāca 1973. gadā, kad tika nopirkts no arhitekta mazdēla, fiziķa un LVU pasniedzēja Valeriana Šmēlinga.
Fotoalbums ir ne tikai vēsturiski vērtīga vizuāla liecība par ievērojama pilsētas arhitekta veikumu, bet arī interesants ar to, ka piedāvā pārsteidzošu ceļojumu pa senās fotogrāfijās reti fiksētiem objektiem dažādās Rīgas apkaimēs.
(Izmantots: Krastiņš J. Reinholds Šmēlings 1840-1917. – Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011.)
Izstādes vieta Portāls NMKK
Izstādes veids Virtuāla izstāde
Hipersaite
Cenrādis
Papildus informācija