Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Ceļā uz 1990. gada 4. maiju

Izstādes atklāšanas datums 11.11.2020
Izstādes slēgšanas datums
Darba laiks
Izstādes apraksts
Izstāde “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju” vēsta par Trešās atmodas laiku. 1990.gada 4.maijā  ir pagājis turpat pusgadsimts kopš Latvijas okupācijas, un Augstākā Padome pieņem deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Sākas pāreja uz valstiskās neatkarības atjaunošanu. Līdz tam ir noiets garš un grūts ceļš. Latvijas Tautas frontes atbalsta grupu veidošana, Madonas rajona nodaļas dibināšana, Latvijas Tautas frontes dibināšana,  laikrakstu “Atmoda” un “Madonas Atmoda” izdošana. Mītiņi, sanāksmes, konferences, kongresi, sarkanbaltsarkanais karogs, dziesmas, brīvības cīnītāju piemiņas vietu sakopšana, Baltijas ceļš...
Pēc 1990.gada 4.maija vēl būs Barikādes, vēl būs tik daudz notikumu, līdz 1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņems konstitucionālo aktu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”

Izstādes vieta Ceļojoša izstāde
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite
Cenrādis Bezmaksas
Papildus informācija Ceļojoša izstāde
Par Trešās atmodas laiku var skatīt arī virtuālas izstādes NMKK - MADONA. ATMODA