PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ekslibris

Turaidas muzejrezervāts
Uzskaites apzīmējums SM 10610

Priekšmeta nosaukums Ekslibris
Priekšmeta apraksts Pēteris Upītis dzimis1899.g.27.09. Rīgas apr. Ķēču pag. Čočuros, miris 1989.g.05.06. - grafiķis, pedagogs. Mācijies Mālpils (1912.-17.), Jersikas (Kubaņā,1917) ģimnāzijā. Beidzis Valmieras ģimnāziju 1919.g., LMA R.Zariņa Grafikas meistardarbnicu 1932.g. Strādājis par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju Rīgas pils. 3.palīgskolā (1929.-44.), 1.ģimnāzijā (1943.-44.), Tukuma pils.psk. (1944-45). Rīgas pils. MM bibliotekārs un grafikas kabineta pārziņa vietas izpildītājs (1941). LVMA Grafikas katedras pedagogs (1945-89), docents no 1947.g., profesors no 1963.g.; Stājnodaļu dekāns (1946- 67) Izstādēs piedalās no 1928.gada. Sarīkojis ap 30 personālizstāžu. Ievērojams latviešu kokgrebuma (kokdzeluma) meistars. Studiju gados un pēc LMA beigšanas strādājis dažādās grafikas tehnikās, ksilogrāfijai pievērsies 1938.g. Sākumā darbojies vairākos žanros, 40.gadu 2.p. - 50.gadu v. veidojis sociālistiskā reālisma noteiktas žanra kompozīcijas. Velāk izkopis reāl. ainavas tradīcijas, radījis monumentalizētu un poetizētu Latvijas dabas tēlu, darbos akcentējot melnbaltu laukumu kontrastus un smalkas toņu pārejas. Veidojis ap 700 grāmatzīmes. Pirmo grāmatzīmi darinājis pēc R.Zariņa ierosinājuma 1927.g. ("Elza Kaudzīte"). Pakāpeniski izstrādājis savdabīgu tās risinājumu, izmantojot alegoriskus vai metaforiskus tēlus, kas atvasināti no personas uzvārda, rakstura, nodarbošanās. Starpt. Ekslibristu asociācijas (FISAE) kongresu izstāžu dalībnieks (1960-88). Izveidojis 20000 grāmatzīmju krājumu. Kokgrebuma tehnikā darinājis arī grāmatu ilustrācijas. Darbojies latv. grafikas vēstures izpētē. Apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ordeni (1970), ordeni "Goda Zīme" (1981), LPSR Valsts prēmiju (1976); 1., 2., 3. Viļņas ekslibru biennāles laureāts, 6.Tallinas grafikas triennālē (1982) saņēmis Igaunijas Lauksaimiecības ministrijas prēmiju. 06.03.2006.g. Z.Blumberga
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti
Kolekcija M Tēlojošie materiāli (māksla)
Autors vai darinātājs Grafiķis Pēteris Upītis
Izgatavošanas datējums no 01.01.1979 AD līdz 31.12.1979 AD
Vairāk