PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Nošu burtnīca

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 3 Kolekcijas numurs Rnk 1

Virsraksts vai nosaukums "Dziedājums čellam ar klavieru pavadījumu"
Priekšmeta nosaukums Nošu burtnīca
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Autors vai darinātājs Jēkabs Graubiņš
Izgatavotājs Tipogrāfija “Cīņa”,
Vairāk

IZSTĀDES