PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Nošu burtnīca

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 4 Kolekcijas numurs Rnk 2

Virsraksts vai nosaukums "Kad es dziedu, skaļi dziedu" / "Коль пою - так уж пою"
Priekšmeta nosaukums Nošu burtnīca
Citi priekšmeta nosaukumi Latviešu tautasdziesmu apdares divām balsīm un klavierēm
Satura apraksts Izdevuma metiens - 3000
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Vairāk

IZSTĀDES