PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Nošu burtnīca

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 20 Kolekcijas numurs Rnk 5

Virsraksts vai nosaukums "Solfedžo" I daļa
Priekšmeta nosaukums Nošu burtnīca
Satura apraksts Jēkaba Graubiņa un Cīruļa (?) sastādīts mācību materiāls, muzikālās dzirdes attīstībai. 2.iespiedums.
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Autors vai darinātājs Jēkabs Graubiņš, Cīrulis (?)
Vairāk

IZSTĀDES