PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Nošu burtnīca

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 22 Kolekcijas numurs Rpk 6

Virsraksts vai nosaukums Divas dziesmas jautajam korim
Priekšmeta nosaukums Nošu burtnīca
Citi priekšmeta nosaukumi Latviešu tautas dziesmu apdares
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Notis
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Autors vai darinātājs Jēkabs Graubiņš
Vairāk

IZSTĀDES