PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 34 Kolekcijas numurs Rg 7

Virsraksts vai nosaukums Mūzikas elementārteorija un uzdevumu krājums
Priekšmeta nosaukums Grāmata
Priekšmeta apraksts Iespieddarbs, mīkstos vākos. Sestais grāmatas  izdevums
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Māksla. Izklaide. Sports >> Mūzika
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Autors vai darinātājs Jēkabs Graubiņš
Vairāk

IZSTĀDES